qѽҵ{׷~Ww

(IUدOsAiJսҵ{a)

դjǥͦܤ֭n28ӳqѽҵ{ǤA~oH~ I

qѱШ|ҵ{

ߤjdzqѤߤy

(yHGǥ͡B¾)

ߤjǾǥͭײ߳qѱШ|׷~Ww news!

g109~119126аȷ|ij

ץqLAAΩҦǤhZbǾǥ

ߤjǾǥͭײ߳qѱШ|׷~Ww

(107 Ǧ~װ_JǾǥ;A)

ߤjǾǥͭײ߳qѱШ|׷~Ww

(104 Ǧ~װ_JǾǥ;A)

ߤjǾǥͭײ߳qѱШ|׷~Ww

(103 Ǧ~װ_JǾǥ;A)

ߤjǾǥͭײ߳qѱШ|׷~Ww

(99 Ǧ~װ_JǾǥ;A)

ߤjǾǥͭײ߳qѱШ|׷~Ww

(97 Ǧ~װ_JǾǥ;A)

@

ǨtAȾDz߽ҵ{

ǨtAȾDz߱M

(100Ǧ~(t)JǾǥ;A)

|AȾDz߿ܨt

ǨtAȾDz߸Ʈw

LWwid

地址:621301嘉義縣民雄鄉三興村大學路一段168號 國立中正大學物理系

National Chung Cheng University, No. 168, Sec. 1, University Rd., Minhsiung, Chiayi 621301, Taiwan (R.O.C.)

Tel: (05)2720586|Fax: (05)2720587|E-mail: physicsa@ccu.edu.tw

網頁設計及維護: 物理系辦公室    最後更新時間: 2021-07-26